Dodaj swoją organizację

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.682.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 u.pdf (517,91KB)