Dodaj swoją organizację

Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w 2024 roku.

PDFZARZĄDZENIE Nr OR 0050.681.2024.pdf (348,76KB)