Dodaj swoją organizację
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
tel./fax: 77 46 40 850

Porady dla organizacji pozarządowych

Poradnik dla Organizacji Pozarządowych

http://www.poradnik.ngo.pl/

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl