Dodaj swoją organizację

Szkolenia dla NGO

"Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki temu młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki.

 

U podstaw programu "Młodzież w działaniu" leży kilka założeń, na których powinno opierać się jego działanie, aby program ten mógł w pełni realizować postawione przed nim cele. Tym samym dowiecie się, jakie powinny być podstawy Waszych projektów.

Program realizuje swoje zadania we współpracy z licznym gronem instytucji, które merytorycznie i finansowo wspierają jego działalność. Zapraszamy do zapoznania się z organizacjami, u których również możecie uzyskać wsparcie w realizacji projektów młodzieżowych

 

Bezpłatne szkolenie dotyczące Programu ,,Młodzież w działaniu" - woj. opolskie

 

W jaki sposób napisać wniosek? – dwa terminu naboru 1 luty i 1 maj

 

Termin spotkania: 21.01.2013 – poniedziałek

Status: Nabór trwa

Województwo: opolskie

Miejsce spotkania:

Urząd Miasta Opola – Biuro Organizacji Pozarządowych – Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych www.trzecisektor.opole.pl , ul. Żeromskiego 3 (naprzeciw kina Helios)

 

      Termin zgłoszeń: 18.01.2013 !         Rodzaj spotkania: Regionalne     Catering: 12.30       Czas szkolenia: 8:30 – 15:00

 

Cel i tematyka:

Szkolenie ma na celu zdobycie umiejętności z zakresu przygotowania i realizacji projektów do programu „Młodzież w działaniu”.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących:

założeń programu "Młodzież w działaniu", rodzajów działań, które mogą otrzymać wsparcie w ramach Programu;zasad przygotowywania i realizacji projektów w ramach Programu, wypełniania wniosków; realizacji projektów; zasad ich rozliczania.

 

Profil uczestnika: 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z organizacji i grup młodzieżowych działających na terenie woj. opolskiego, a także osób niezrzeszonych i pracowników młodzieżowych, którzy planują organizować projekty i wnioskować do Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu” o fundusze na ich realizację. Zapraszamy także nauczycieli i pracowników instytucji publicznych.

 

Zgłoszenia: Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przysyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, data urodzenia, informacja o reprezentowanej organizacji – jeżeli dotyczy) na adres:

 

Kontakt: , tel. 665 08 30 79

 

Trener: Michał Braun -  prezes zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. Mgr Michał Braun, absolwent europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, od ośmiu lat jest zaangażowany w pracę organizacji pozarządowych, obecnie zajmuje się prowadzeniem szkoleń. Współpracował z takimi organizacjami jak Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Stowarzyszenie Integracja i Rozwój. Michał Braun koordynował projekty lokalne oraz międzynarodowe w tym pracując z osobami w każdym wieku w Indiach, Boliwii i Stanach Zjednoczonych. Uczestnik, trener, koordynator wielu projektów w ramach Programu ,,Młodzież w działaniu", były Wolontariusz Europejski (Boliwia). Ekspert zewnętrzny Programu ,,Młodzież w działaniu" - wizytator projektów. Michał Braun jest także wiceprzewodniczącym Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, sekretarzem Rady Programowej Radia Kielce oraz przewodniczącym Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.