Dodaj swoją organizację

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Rocznego Programu Współpracy.

 

DOCProgram współpracy 2013_19 11 2012.doc (93,50KB)

 

 

Uwagi do programu prosze zgłaszać na adres e-mail -