Dodaj swoją organizację
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
tel./fax: 77 46 40 850

Bezpłatne studia podyplomowe ze standardów działania NGO

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/780074.html