Dodaj swoją organizację

Ogłoszenia JST

  • Konsultacje - Roczny Program współpracy NGO na 2020 rok.

    Zarządzenie w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości przystąpienia do opracowania projektu „ Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.”

    Data publikacji: 14-11-2019 14:02