Dodaj swoją organizację

Aktualności

 • Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022

  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań w zakresie:

   

  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2022 r.,
  - działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2022 r.,
  - pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin w 2022 r.
  - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 r.,

   

  - realizacji zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2022 r.,

  - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2022 r.

  Data publikacji: 17-02-2022 08:34