Dodaj swoją organizację

Informacja Wójt Gminy Tarnów Opolski, uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w tut. Urzędzie w dniu 18.06.2024 r. złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nakła, na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczam w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim www.tarnowopolski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim poniższą ofertę:

Informacja

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski, uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w tut. Urzędzie w dniu 18.06.2024 r. złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nakła, na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczam w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim www.tarnowopolski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim poniższą ofertę:

  • data umieszczenia: 25.06.2024 r.
  • nazwa oferenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Nakła
  • rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • tytuł zadania publicznego: Aktywni w każdym wieku „Od przedszkola do seniora 2024”
  • termin realizacji zadania: 01.07.2024-31.09.2024 r.
  • wysokość dofinansowania: 2 500,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać (decyduje data wpływu do urzędu) w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim lub na adres e-mail: ug@tarnowopolski.pl w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 02.07.2024 r.

 

ZAŁĄCZNIK – UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOPDFInformacja.pdf (1,51MB)
PDFUproszczona Oferta Realizacji Zadania- Stowarzyszenie Przyjaciół Nakła.pdf (1,40MB)