Dodaj swoją organizację

Wójt Gminy Tarnów Opolski Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje w 2024 roku zadań publicznych w zakresie: W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

PDFPomoc społeczna w 2024 roku.pdf (928,06KB)