Dodaj swoją organizację

Wójt Gminy Tarnów Opolski Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje w 2024 roku zadań publicznych w zakresie: W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

PDFWspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2024 rok.pdf (887,62KB)