Dodaj swoją organizację

Protokół z konsultacji społecznych „ Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 r.”


Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.0050.480.2022 r. Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 r.” w terminie od dnia 2 listopada 2022r. do 15 listopada 2022r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne ww. Programu.

PDFProtokół Program 2022.pdf (944,42KB)