Dodaj swoją organizację

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na 2022 rok.

http://bip.tarnowopolski.pl/5533/277/zarzadzenia-wojta-gminy-2022-r.html