Dodaj swoją organizację

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2021.

Zarządzenie nr  OR.0050.264.2020

Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 30 grudnia 2020 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  w 2021 r. na realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych  zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2021 r.

 

PDFkultura.pdf (1,34MB)