Dodaj swoją organizację

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2021.

Zarządzenie nr  OR.0050.263.2020

Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 30 grudnia 2020 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2021 r. realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r.

 

PDFZarządzenie - w.e..pdf (1,29MB)