Dodaj swoją organizację

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w roku 2021.

Zarządzenie nr OR.0050.260.2020
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 30 grudnia 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2021 r. realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2021 r.

 

PDFZarzązdenie.pdf (1,36MB)