Dodaj swoją organizację

Procedura i regulamin rejestracji

W celu zarejestrowania organizacji w portalu ngo.tarnowopolski.pl należy wypełnić niniejszy formularz, który zostanie automatycznie przekazany do weryfikacji. W ciągu kilku dni roboczych konto organizacji zostanie założone, a na podany podczas rejestracji adres e-mail  zostanie wysłane potwierdzenie wraz z hasło i loginem.

Rejestracja możliwa jest jedynie w przypadku zaakceptowania regulaminu.

Prosimy o przechowywanie hasła w bezpiecznym miejscu. W przypadku zagubienia hasła konieczne będzie osobiste zgłoszenie się do Urzędu Gminy celem wygenerowania kolejnego.

Przejdź do formularza kontaktowego: Dodaj swoją organizację do portalu

 

Regulamin

§1

Regulamin ten określa zasady korzystania z portalu ngo.tarnowopolski.pl, czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu ngo.tarnowopolski.pl, Gminę Tarnów Opolski, na rzecz użytkowników portalu ngo.tarnowopolski.pl. Posiadanie konta na portalu ngo.tarnowopolski.pl jest bezpłatne i ma na celu wymianę informacji, promocję lokalnych organizacji pozarządowych i usprawnienie komunikacji między organizacjami pozarządowymi.

§2

Dane opublikowane na portalu ngo.tarnowopolski.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników publicznej sieci Internet. Gmina Tarnów Opolski zastrzega sobie prawo do moderacji wpisów na ngo.tarnowopolski.pl oraz do uwarunkowania opublikowania wpisu od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w portalu internetowym ngo.tarnowopolski.pl przez podanie określonych danych (np. adresu e-mail).

§3

Użytkownik / użytkowniczka ngo.tarnowopolski.pl publikuje swoje wiadomości i media wyłącznie na własną odpowiedzialność. Gmina Tarnów Opolski  nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na stronach ngo.tarnowopolski.pl, co oznacza m.in., że nie sprawdza prawdziwości faktów zamieszczonych przez poszczególnych użytkowników.

§4

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na portalu ngo.tarnowopolski.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej, czy też propagujących przemoc, a także takich, co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają dobra osobiste osób trzecich. Wpisy takie Gmina Tarnów Opolski będzie usuwać.

§5

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na portalu ngo.tarnowopolski.pl treści nieobyczajnych i wulgarnych. Wpisy takie Gmina Tarnów Opolski będzie usuwać.

§6

Gmina Tarnów Opolski dołoży wszelkich starań, aby moderując wpisy na portalu ngo.tarnowopolski.pl nie blokować swobodnej wymiany poglądów oraz by usunąć wpisy, o których mowa w §4 i §5, w ciągu 3 dni roboczych. Jednakże Gmina Tarnów Opolski zastrzega sobie prawo do blokowania użytkowania portalu ngo.tarnowopolski.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia §4 i §5 regulaminu.

Użytkownik/użytkowniczka zamieszczając wpis na portalu ngo.tarnowopolski.pl przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez redakcję portalu ngo.tarnowopolski.pl zamieszczonego przez niego / nią wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go /jej o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień §4 i §5 regulaminu lub z innych względów prawnych.

§7

Gmina Tarnów Opolski nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników portalu ngo.tarnowopolski.pl innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika/ użytkowniczki, którego / której dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§8

Gmina Tarnów Opolski dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu ngo.tarnowopolski.pl, jednakże informuje, że w wypadku awarii, klęsk żywiołowych itp. istnieje możliwość, że zgromadzone dane zostaną utracone.

§9

Gmina Tarnów Opolski zastrzega sobie prawo do wyłączenia portalu ngo.tarnowopolski.pl bez podawania przyczyn takiego działania.

§10

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Gmina Tarnów Opolski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.