Dodaj swoją organizację

Bezpłatne konsultacje

Zapewniamy bezpłatne, odbywające się urzedzie gminy Tarnów Opolski konsultacje indywidualne dotyczące uruchomionej platformy internetowej.

Wymiar konsultacji to jedna godzina miesięcznie przypadająca na jedną osobę przez pierwsze sześć miesięcy liczone od daty uruchomienia w pełni funkcjonalnego portalu.

Konsultacje sa prowadzone, gdy zostanie zgłoszona taka potrzeba.

W celu zgłoszenia potrzeby konsultacji prosimy o kontakt za pośrednictwem pracownika Gminy Tarnów Opolski
telefonicznie, listownie lub indywidualnie.

 

Urząd Gminy Tarnów Opolski
Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
tel./fax: 77 46 40 850