Dodaj swoją organizację
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
tel./fax: 77 46 40 850

Zarządzenie w sprawie powołania komisji - rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i sztuki