Dodaj swoją organizację

Powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego


http://tarnowopolski.pl/2586/powolania-komisji-rozstrzygajacej-do-przeprowadzenia-postepowania-konkursowego-w-trybie-uchwaly-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego.html