Dodaj swoją organizację

Uchylenie Zarządzenia nr OR.0050.27.2019 Wójta Gminy Tarnow Opolski z dnia 24 stycznia 2019r.

Uchylenie Zarządzenia nr OR.0050.27.2019 Wójta Gminy Tarnow Opolski z dnia 24 stycznia 2019r.

 

http://tarnowopolski.pl/2587/uchylenie-zarzadzenia-nr-or0050272019-wojta-gminy-tarnow-opolski-z-dnia-24-stycznia-2019r.html

  • Aktualności

    Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019r.

    Data publikacji: 07-11-2011 13:35
  • Aktualności

    Data publikacji: 19-04-2012 08:07