Dodaj swoją organizację

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r

Szczegóły pod linkiem:  http://tarnowopolski.pl/2571/konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2019-r.html

lub http://bip.tarnowopolski.pl/2534/277/zarzadzenia-wojta-gminy-2019r.html