Dodaj swoją organizację
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
tel./fax: 77 46 40 850

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r

Szczegóły pod linkiem:  http://tarnowopolski.pl/2571/konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2019-r.html

lub http://bip.tarnowopolski.pl/2534/277/zarzadzenia-wojta-gminy-2019r.html