Dodaj swoją organizację

Projekt „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku”

   http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/17016/zarzadzenie-nr-or00505002018-z-dnia-16112018-w-sprawie-ogloszenia-do-publicznej-wiadomosci-przystapienia-do-opracowania-projektu-rocznego-programu-wspolpracy-gminy-tarnow-opolski-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wym.pdf

http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/17016/zarzadzenie-nr-or00505002018-z-dnia-16112018-w-sprawie-ogloszenia-do-publicznej-wiadomosci-przystapienia-do-opracowania-projektu-rocznego-programu-wspolpracy-gminy-tarnow-opolski-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wym.pdf

     http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/17017/projekt-uchwaly-program-wspolpracy-gminy-tarnow-opolski-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami_ze-zm-2019-v2.pdf

http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/17017/projekt-uchwaly-program-wspolpracy-gminy-tarnow-opolski-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami_ze-zm-2019-v2.pdf

  • Aktualności

    Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019r.

    Data publikacji: 07-11-2011 13:35
  • Aktualności

    Data publikacji: 19-04-2012 08:07